EDUNVALVONTA

Yhdistys pitää kohtuullisia asumiskustannuksia tärkeänä päämääränä. Yhdistys tekee Kiinteistöliiton kanssa yhteistyötä vuotuisessa asumiskustannusvertailussa ja ottaa tarvittaessa vahvasti kantaa jäsenten edun vastaiseen kustannustasoon ja kustannuskehitykseen. Yhdistyksen edustus on mukana Vaasan Veden asiakasfoorumilla.