banner10951x310

Verksamhetsledare Arto Saarikoski

tfn (06) 312 2859
GSM 040 545 5949
e-post fornamn.efternamn@osterbottensfastighetsforening.fi

Postadress:
PB 385
65101 VASA

Besöksadress:
Hovrättsesplanaden 23
65100 VASA