Valtakunnallinen kiinteistöverovertailu 2004


 Vaasa jatkaa raskasta kiinteistöverotusta - Suurista kaupungeista Oulu, lähikunnista Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö maltillisia

Kiinteistöt maksavat parhaillaan tämän vuoden kiinteistöverojaan. Koko maassa kiinteistöveroina kerätään kaikkiaan 710 milj. euroa. Kiinteistöveron tuotto vastaa keskimäärin lähes yhden kunnallisveroprosentin tuottoa, raskaimmin kiinteistöjä verottavissa kunnissa tuotto on selvästi suurempi.


 Vaasa kuuluu koviin asuntoverottajiin

Suurista kaupungeista kovimmaksi asuntoverottajaksi ponnahti kovien korotustensa jälkeen Vantaa. Nousu viimevuotiselta viidenneltä sijalta suoraan himoverottajien kärkeen oli raju. Muina kovina asuntoverottajina jatkavat Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti ja Vaasa. Keskimääräistä maltillisemmin puolestaan verottavat Oulu, Pori ja Espoo. Verotusarvoltaan samanarvoisesta 68 000 euron asuinkiinteistöstä joutuu Vaasassa pulittamaan kiinteistöveroa 297,50 ?, kun maan keskiarvo on 260 euroa. Vaasan asuinkiinteistöjen veroprosentit ovat siis yli 14 % keskimääräistä korkeampia.

Kaikki kunnat eivät onneksi rokota kiinteistöjään yhtä ankarasti. On koko joukko kuntia, jotka käyttävät kilpailussa asukkaista aseenaan myös maltillisia kiinteistöveroprosentteja. Pohjanmaan maltillisimmat asuinkiinteistöjen verottajat löytyvät Laihialta, Vähästäkyröstä ja Isostakyröstä. Vertailussa näihin kuntiin joutuu Vaasassa maksamaan verotusarvoltaan samanarvoisesta asuinkiinteistöstä yli 50 % enemmän kiinteistöveroa. Vaasan kiinteistöverojen käytännön maksurasitusta lisäävät myös ympäröiviin kuntiin verrattuna korkeammat verotusarvot.


 Vaasan liikekiinteistöjen verotus maksimissa

Suomessa on vain 15 kuntaa, jotka verottavat liikekiinteistöjään lain sallimalla maksimiveroprosentilla (1,00 %). Suurista kaupungeista tähän ryhmään kuuluvat Vaasa, Kotka ja Lappeenranta. Vaasassa pitää maksaa verotusarvoltaan samanarvoisesta liikekiinteistöstä kiinteistöveroa 100 % enemmän kuin monissa Pohjanmaan alueen pikkukunnissa, 67 % enemmän kuin Oulussa ja lähes 39 % enemmän kuin keskivertokunnassa. Lain salliman minimin (0,50 %) mukaan verottaa noin sata kuntaa.


 Tonttiverotusta olisi jo aika huojentaa

Vaasan olisi jo korkea aika laskea yleistä kiinteistöveroprosenttiaan lakisääteiseltä maksimitasolta alemmaksi. Maksimiverotus on jatkunut koko meneillään olevan vaalikauden. Yleinen kiinteistöveroprosentti koskettaa erityisesti liiketaloja, mutta yhtä lailla kaikkia asuintaloja tonttiveron kautta.

On huomattava, että asunnon omistustavasta riippumatta kiinteistöveron maksavat viime kädessä tilojen loppukäyttäjät eli asukkaat ja yritykset. Kiinteistönomistajat maksavat veronsa suoraan verottajalle, taloyhtiöt perivät veron osuuden osakkailtaan vastikkeeseen sisältyvänä ja vuokranantajat vyöryttävät kiinteistöveron edelleen vuokralaistensa vuokrassa maksettavaksi. Kiinteistöverojen tasolla on merkitystä, koska kiinteistöveroilla kasvatetaan kaikkien kuntalaisten asumiskustannuksia ja kaikkien yritysten kuluja.


 16.09.2004 Vaasa jatkaa raskasta kiinteistoverotusta


Arto Saarikoski
Toiminnanjohtaja
Vaasan Kiinteistöyhdistys ry